Usługi

Oferuję tłumaczenia w następujących kombinacjach językowych:

  • Niderlandzki → Duits
  • Niemiecki → Niderlandzki
  • Niderlandzki → Polski
  • Polski → Niderlandzki
  • Niemiecki → Polski
  • Polski → Niemiecki

Przetłumaczą Państwo u mnie m.in.:

Teksty komercyjne: Korespondencja handlowa, oferty, strony internetowe, teksty marketingowe i reklamowe, protokoły, badania rynku, broszury, foldery, ulotki.
Dokumenty osobiste: Życiorysy, korespondencja, listy motywacyjne, rezerwacje.
Teksty o tematyce turystycznej: Broszury, przewodniki, strony internetowe, warunki wynajmu, inne materiały informacyjne
Różne: Broszury informacyjne, artykuły prasowe, strony internetowe.

Ik hecht veel waarde aan een optimale kwaliteit van onze vertalingen. Daarom; Vertalingen naar het Nederlands worden altijd door een native speaker nagelezen.

Korekta tekstu

Być posiadają Państwo tekst w języku niemieckim lub niderlandzkim i chcą sprawdzić jego poprawność? Chętnie sprawdzę Państwa teksty i poprawię ewentualne błędy językowe i stylistyczne.

Myślę razem z państwem

Myślę razem z Państwem. Zawsze biorę pod uwagę, do kogo skierowany jest tłumaczony tekst i odpowiednio dopasowuję styl i formy językowe tekstu. W uzgodnieniu z Państwem wprowadzam poprawki do Państwa tekstu, jeżeli zwiększy to jego efektowność w języku docelowym.