Usługi

Oferuję tłumaczenia w następujących kombinacjach językowych:

  • Niderlandzki → Niemiecki
  • Niemiecki → Niderlandzki
  • Niderlandzki → Polski
  • Polski → Niderlandzki
  • Niemiecki → Polski
  • Polski → Niemiecki

Przetłumaczą Państwo u mnie m.in.:

Teksty komercyjne: Korespondencja handlowa, oferty, strony internetowe, teksty marketingowe i reklamowe, protokoły, badania rynku, broszury, foldery, ulotki.
Dokumenty osobiste: Życiorysy, korespondencja, listy motywacyjne, rezerwacje.
Teksty o tematyce turystycznej: Broszury, przewodniki, strony internetowe, warunki wynajmu, inne materiały informacyjne
Różne: Broszury informacyjne, artykuły prasowe, strony internetowe.

Dużą wagę przywiązuję do optymalnej jakości wykonywanych przeze mnie tłumaczeń. Dlatego tłumaczenia na język niderlandzki są zawsze sprawdzane przez native speakera.

Korekta tekstu

Być posiadają Państwo tekst w języku niemieckim lub niderlandzkim i chcą sprawdzić jego poprawność? Chętnie sprawdzę Państwa teksty i poprawię ewentualne błędy językowe i stylistyczne.

Myślę razem z państwem

Myślę razem z Państwem. Zawsze biorę pod uwagę, do kogo skierowany jest tłumaczony tekst i odpowiednio dopasowuję styl i formy językowe tekstu. W uzgodnieniu z Państwem wprowadzam poprawki do Państwa tekstu, jeżeli zwiększy to jego efektowność w języku docelowym.